Φίλοι ναυτικοί, σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη χορήγηση του νέου οικογενειακού επιδόματος γίνεται μόνο ταχυδρομικά.

Αρχική > Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. > Σκοπός

Σκοπός του ΕΛΟΕΝ είναι η χορήγηση κατά το διανεμητικό σύστημα οικογενειακών επιδομάτων στους Έλληνες ναυτικούς που είναι ασφαλισμένοι στο Ν.Α.Τ. Κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος τα οικογενειακά επιδόματα χορηγούνται για τα παιδιά των ασφαλισμένων ναυτικών (Π.Δ.213/83 άρθρο 1 παρ. 2).

Στους μελλοντικούς μας στόχους είναι η αυτόματη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων στους δικαιούχους, χωρίς να είναι αναγκασμένοι να προσέρχονται κάθε χρόνο στην υπηρεσία μας.

Η χορήγηση θα γίνεται με πίστωση του κάθε φορά δικαιούμενου ποσού σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Αυτό θα επιτευχθεί με την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης και τη σταδιακή κατάργηση βασικών δικαιολογητικών όπως είναι το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και οι Βεβαιώσεις για τη Θαλάσσια Υπηρεσία, η έκδοση των οποίων ταλαιπωρεί τους πολίτες που είναι αναγκασμένοι να μεταβαίνουν κάθε χρόνο σε Δήμους ή κοινότητες, να βγάζουν Φωτοτυπίες Ναυτικών Φυλλαδίων, με επικυρώσεις, Βεβαιώσεις από ΝΑΤ, ΥΝΜ, Λ/Χ κ.ά.

Τα πρώτα βήματα για την επίτευξη αυτού του στόχου έχουν γίνει.

Ήδη ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. από τους πρώτους μήνες του 2005 έχει συνδεθεί με το εσωτερικό δίκτυο του Υ.Ε.Ν. από όπου αντλούνται πληροφορίες για τη θαλάσσια υπηρεσία των δικαιούχων ναυτικών.

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πύλης πληροφοριών για το Εθνικό Δημοτολόγιο, που προετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών & Δημόσιας Διοίκησης, από όπου θα μπορούμε να αντλούμε στοιχεία και για την οικογενειακή κατάσταση θα είμαστε έτοιμοι για μια σταδιακή εφαρμογή του συστήματος.

Για το σκοπό αυτό προετοιμάζουμε και την αλλαγή του Κανονισμού Ελέγχου των δικαιολογητικών και σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε έγκαιρα αποστέλλοντας μας έναν τραπεζικό λογαριασμό (κατά προτίμηση της Εθνικής Τράπεζας (Ε.Τ.Ε.) όπου μελλοντικά θα κατατίθεται το οικογενειακό σας επίδομα. Επίσης, στους σκοπούς – στόχους της Διοίκησης είναι και η εξεύρεση πόρων για την επέκταση των οικογενειακών επιδομάτων και σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων.