Φίλοι ναυτικοί, σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη χορήγηση του νέου οικογενειακού επιδόματος γίνεται μόνο ταχυδρομικά.

Καταβολή του οικογενειακού επιδόματος 2020

Φίλοι ναυτικοί, Τηρώντας την υπόσχεσή μας, και ευχαριστώντας σας για μια ακόμα φορά για την κατανόησή σας στην δημιουργηθείσα από τα μέτρα της αντιμετώπισης του covid-19 καθυστέρηση, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε, ότι από την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021...

Καταβολή έκτακτου οικογενειακού επιδόματος

Φίλοι ναυτικοί, Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν, συνεπές με την απόφαση που έλαβε τον Ιανουάριο, για τη χορήγηση έκτακτου οικογενειακού επιδόματος στους ναυτικούς, οι οποίοι κατά το έτος 2020 και εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 είτε είχαν...

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ, ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ «COVID 19», Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2020 ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021. ΣΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ...

Ανακοινώσεις 2021

Φίλοι ναυτικοί, Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. αποφάσισε τα κάτωθι: 1) ΑΦΟΡΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ  ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ 2020 Να χορηγήσει οικονομική ενίσχυση σε όσους δεν πραγματοποίησαν θαλάσσια υπηρεσία μέσα στο 2020, εξαιτίας...

Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του «κορονοϊού- πανδημία»

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ,ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ- ΠΑΝΔΗΜΙΑ», ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ  ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΣΟ...

Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του «κορονοϊού»

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ, ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ», Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ. ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ!!! Από την...

Οικογενειακά επιδόματα έτους 2019

Ημερομηνία έναρξης οικογενειακού επιδόματος έτους 2019: Παρασκευή, 20/03/2020

Οικογενειακά επιδόματα των ετών 2017 και 2018

Συνεχίζεται η κατάθεση των δικαιολογητικών για τα οικογενειακά επιδόματα των ετών 2017 και 2018

Προς όλους τους δικαιούχους

Αγαπητοί δικαιούχοι, Σας γνωρίζουμε, ότι με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. προβλέπεται η έναρξη χορήγησης του οικογενειακού επιδόματος 2019 την Παρασκευή, 20/03/2020. Δικαιούχοι είναι οι ναυτικοί που έχουν παιδιά (μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 εφόσον σπουδάζουν) και έχουν...

Πρόσκληση σε Συμμετοχή σε Ομάδες Γονέων

Η Εστία  Ναυτικών στην προσπάθεια της να υλοποιεί κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τον  σκοπό για τον οποίο συστάθηκε (την προαγωγή της πνευματικής & κοινωνικής κατάστασης των Ελλήνων Ναυτικών), προσαρμόζοντας πάντοτε τη δράση της στις εκάστοτε...

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Δικαίωμα επιδόματος

Δικαιούχοι οικογενειακού επιδόματος είναι οι εφοδιασμένοι με ναυτικό φυλλάδιο ναυτικοί, ασφαλισμένοι του Ν.Α.Τ., εφόσον ασφαλίσθηκαν τουλάχιστον επί δύο μήνες κατά το προηγούμενο της χορήγησης …

Καθορισμός επιδόματος

Το οικογενειακό επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους μία φορά το χρόνο κατά τη χρονική περίοδο από τον μήνα Φεβρουάριο έως τον Δεκέμβριο, μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών …

Δικαιολογητικά

Το οικογενειακό επίδομα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ναυτικού που υποβάλλεται εντός του επομένου έτους από εκείνο κατά το οποίο πραγματοποίησε θαλάσσια υπηρεσία. Η προθεσμία υποβολής …

Θαλάσσια υπηρεσία

Δικαιούχοι οικογενειακού επιδόματος είναι οι εφοδιασμένοι με ναυτικό φυλλάδιο ναυτικοί, ασφαλισμένοι του Ν.Α.Τ., εφόσον ασφαλίσθηκαν τουλάχιστον επί δύο μήνες κατά το προηγούμενο της χορήγησης …

Οικογενειακή κατάσταση

Η οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων ναυτικών αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης το πολύ έξι μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης …

Γενικές οδηγίες

Το έντυπο της αίτησης στέλνεται συμπληρωμένο από την Υπηρεσία στους δικαιούχους που είχαν λάβει ο οικογενειακό επίδομα του προηγούμενου έτους. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο …

Ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.

Ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. ιδρύθηκε το έτος 1980 με το άρθρο 25 του Ν.1085/80 είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) και από τον Απρίλιο του 2012 στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α).

Η ιδέα για τη δημιουργία ενός Ειδικού Λογαριασμού που θα βοηθούσε τις ναυτικές οικογένειες παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σαν αίτημα το 1979 κατά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Πανελληνίου Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο.) και των Εφοπλιστικών Ενώσεων.

Με το Π.Δ.213/83 η εν γένει λειτουργία του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. ανατέθηκε στην Εστία Ναυτικών όπου δημιουργήθηκε «ίδιος και αυτοτελής κλάδος στον οποίο ανατίθεται η μέριμνα και η ευθύνη για την εφαρμογή και λειτουργία του θεσμού των οικογενειακών επιδομάτων των ναυτικών» – Άρθρο 5 παρ.1.

Εισπρακτικός Φορέας του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. είναι το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.).

Δείτε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.), ιδρύθηκε το 1980 με σκοπό τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων στους ναυτικούς.

Δικαιούχοι είναι όσοι ναυτικοί:

α) έχουν ναυτικό φυλλάδιο και ήταν ασφαλισμένοι στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) τουλάχιστον 2 μήνες τον προηγούμενο χρόνο της χορήγησης και

β) έχουν παιδιά.

Ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. είναι Ν.Π.Δ.Δ, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) και από τον Απρίλιο του 2012 από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α) και η λειτουργική του εξυπηρέτηση έχει ανατεθεί στην Εστία Ναυτικών Ν.Π.Ι.Δ. όπου είναι και η έδρα της διοίκησής του.

Δείτε περισσότερα

Η ιδέα για τη δημιουργία ενός Ειδικού Λογαριασμού που θα βοηθούσε τις ναυτικές οικογένειες παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σαν αίτημα το 1979 κατά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Πανελληνίου Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο.) και των Εφοπλιστικών Ενώσεων.

Τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα από το 1990 και μετά, στον ΕΛΟΕΝ έγιναν τα παρακάτω βήματα:

  • Μηχανοργανώθηκε η υπηρεσία.
  • Εφαρμόστηκε σαν σύστημα πληρωμής η άμεση πληρωμή των δικαιούχων (μέχρι τότε οι δικαιούχοι πληρώνονταν μετά από μακρύ χρονικό διάστημα και σχημάτιζαν ουρές).
  • Εκπαιδεύτηκε το προσωπικό.
  • Έγιναν συγκριτικές μελέτες για τα επιδόματα που χορηγούν άλλοι οργανισμοί στην Ελλάδα αλλά και στη Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το π.δ. 213/83.
  • Μπήκαν οι βάσεις για τη δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. που τον καθιστούν μέχρι και σήμερα, έναν από τους πλέον οικονομικά υγιείς οργανισμούς στο χώρο της ναυτιλίας.

Δείτε περισσότερα

Σκοπός του ΕΛΟΕΝ είναι η χορήγηση κατά το διανεμητικό σύστημα οικογενειακών επιδομάτων στους Έλληνες ναυτικούς που είναι ασφαλισμένοι στο Ν.Α.Τ. Κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος τα οικογενειακά επιδόματα χορηγούνται για τα παιδιά των ασφαλισμένων ναυτικών (Π.Δ.213/83 άρθρο 1 παρ. 2).

Στους μελλοντικούς μας στόχους είναι η αυτόματη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων στους δικαιούχους, χωρίς να είναι αναγκασμένοι να προσέρχονται κάθε χρόνο στην υπηρεσία μας.

Η χορήγηση θα γίνεται με πίστωση του κάθε φορά δικαιούμενου ποσού σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Αυτό θα επιτευχθεί με την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης και τη σταδιακή κατάργηση βασικών δικαιολογητικών όπως είναι το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και οι Βεβαιώσεις για τη Θαλάσσια Υπηρεσία, η έκδοση των οποίων ταλαιπωρεί τους πολίτες που είναι αναγκασμένοι να μεταβαίνουν κάθε χρόνο σε Δήμους ή κοινότητες, να βγάζουν Φωτοτυπίες Ναυτικών Φυλλαδίων, με επικυρώσεις, Βεβαιώσεις από ΝΑΤ, ΥΝΜ, Λ/Χ κ.ά.

Δείτε περισσότερα