Η Εστία  Ναυτικών στην προσπάθεια της να υλοποιεί κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τον  σκοπό για τον οποίο συστάθηκε (την προαγωγή της πνευματικής & κοινωνικής κατάστασης των Ελλήνων Ναυτικών), προσαρμόζοντας πάντοτε τη δράση της στις εκάστοτε ανάγκες των ναυτικών, αφού έλαβε υπόψη τις σημερινές δύσκολες για τις ελληνικές οικογένειες  κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, αποφάσισε να δημιουργήσει  Ομάδες Σχολών Γονέων, προσφέροντας στις  Οικογένειες των Ναυτικών τη δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής  σε αυτές, με σκοπό:

  1.   Να διευρύνουν τη γνώση των γονέων
  2.  Να βοηθήσουν τους γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι οι ανάγκες των παιδιών διαφοροποιούνται ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο
  3. Να ενθαρρύνουν τους γονείς να αναπτύξουν δεξιότητες για τη βελτίωση του γονικού τους ρόλου
  4. Να τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους
  5. Να βοηθήσουν τους γονείς να επαναξιολογήσουν με αποτελεσματικό τρόπο τις πεποιθήσεις τους
  6.  Να τους βοηθήσουν να εκτιμήσουν τη σημασία της γονικής εμπειρίας
  7. Να εμπλουτίσουν την εμπειρία των γονέων.

  Οι Ομάδες Σχολών  Γονέων, θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο δράσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας της Εστίας  Ναυτικών και καλούμε τις Οικογένειες των Ναυτικών  που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Ομάδες Σχολών Γονέων να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο 2104178993 (εσωτ. 110) κ. Φαίδρα Μπαρουτά, από Δευτέρα έως Παρασκευή (08:00πμ – 14:00πμ).

Φίλωνος  97-99, 185 35, Πειραιάς
Τηλ. Κέντρο: 210 4178993
www.estian.gr