Αγαπητοί δικαιούχοι,

Σας γνωρίζουμε, ότι με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. προβλέπεται η έναρξη χορήγησης του οικογενειακού επιδόματος 2019 την Παρασκευή, 20/03/2020.

Δικαιούχοι είναι οι ναυτικοί που έχουν παιδιά (μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 εφόσον σπουδάζουν) και έχουν ασφαλιστεί στο ΝΑΤ τουλάχιστον δύο (2) μήνες μέσα στο 2018.

Η καταβολή του Οικογενειακού Επιδόματος 2019 θα γίνει και φέτος μέσω πίστωσης σε λογαριασμούς των δικαιούχων που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλες τράπεζες του εσωτερικού που είναι μέλη της ΔΙΑτραπεζικά Συστήματα (ΔΙΑ.Σ).

Αφού παραλάβουμε τα δικαιολογητικά σας και σε μικρό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης χορήγησης του επιδόματος (20/3) θα κατατίθεται στο λογαριασμό σας το ποσό του επιδόματος.

Για το λόγο αυτό, κάθε δικαιούχος θα πρέπει, εκτός από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, να μας υποβάλλει και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων της Τράπεζάς του (κατά προτίμηση της Εθνικής Τράπεζας με την οποία ο ΕΛΟΕΝ έχει συμβληθεί), και όπου θα αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός IBAN.

Οι δικαιούχοι που δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό θα πληρωθούν με ταχυδρομικές επιταγές μέσω ΕΛ.ΤΑ.

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στο έντυπο οδηγιών.

Καλά Ταξίδια