Φίλοι ναυτικοί,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν, συνεπές με την απόφαση που έλαβε τον Ιανουάριο, για τη χορήγηση έκτακτου οικογενειακού επιδόματος στους ναυτικούς, οι οποίοι κατά το έτος 2020 και εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 είτε είχαν λιγότερες ημέρες υπηρεσίας σε σχέση με το έτος 2019 είτε δεν πραγματοποίησαν θαλάσσια υπηρεσία, προκειμένου να αναπληρωθεί η απώλεια εισοδήματος από το οικογενειακό επίδομα, που θα δικαιούνταν να λάβουν σε κανονικές συνθήκες απασχόλησης, και αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι προαπαιτούμενες διαδικασίες (έγκριση της απόφασης του Δ.Σ./Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. από το Υπουργείο Εργασίας για την δημιουργία του αναγκαίου αποθεματικού, προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού προγράμματος υπολογισμού του επιδόματος κλπ), είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει, ότι από την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 ξεκίνησε η καταβολή του έκτακτου αυτού επιδόματος.