Φίλοι ναυτικοί,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν, συνεπές με την απόφαση που είχε λάβει το 2021, για τη χορήγηση έκτακτου οικογενειακού επιδόματος στους ναυτικούς, οι οποίοι κατά το έτος 2020 και εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 είτε είχαν λιγότερες ημέρες υπηρεσίας σε σχέση με το έτος 2019 είτε δεν πραγματοποίησαν θαλάσσια υπηρεσία, προκειμένου να αναπληρωθεί η απώλεια εισοδήματος από το οικογενειακό επίδομα, που θα δικαιούνταν να λάβουν σε κανονικές συνθήκες απασχόλησης, αποφάσισε να χορηγήσει το έκτακτο οικογενειακό επίδομα και σε όσους ναυτικούς για τον ίδιο λόγο (COVID-19) πραγματοποίησαν λιγότερες ημέρες υπηρεσίας ή δεν πραγματοποίησαν υπηρεσία και κατά το έτος 2021 σε σχέση με το έτος 2019.

Η καταβολή του επιδόματος αυτού θα ξεκινήσει την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022.