Φίλοι ναυτικοί, σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη χορήγηση του νέου οικογενειακού επιδόματος γίνεται μόνο ταχυδρομικά.

Αρχική > Επιδόματα > Γενικές οδηγίες

Το έντυπο της αίτησης στέλνεται συμπληρωμένο από την Υπηρεσία στους δικαιούχους που είχαν λάβει ο οικογενειακό επίδομα του προηγούμενου έτους. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο της αίτησης από τα κατά τόπους Λιμεναρχεία ή από την Υπηρεσία μας ή από την ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο.

Πριν την υπογραφή του εντύπου ο δικαιούχος θα πρέπει να συμπληρώσει όσα στοιχεία είναι ελλιπή και να διορθώσει όσα έχουν αλλάξει ή είναι λάθος.

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν αίτηση για πρώτη φορά, θα πρέπει να συμπληρώνουν το έντυπο μόνοι τους ή με τη βοήθεια της Υπηρεσίας μας.

Η ημερομηνία και η ώρα προσέλευσης κάθε δικαιούχου κατοίκου λεκανοπεδίου Αττικής, για την κατάθεση του οικογενειακού επιδόματος, αναγράφεται στο επάνω δεξιό μέρος της αίτησης.

Από το 2007 η είσπραξη του οικογενειακού επιδόματος γίνεται κυρίως με πίστωση λογαριασμών των δικαιούχων που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος ή σε άλλες Τράπεζες του εσωτερικού που συμμετέχουν στο Διατραπεζικό Σύστημα (ΔΙΑ.Σ) DIASTRANSFER. Από το τέλος του 2007 η διαδικασία της άμεσης πληρωμής από την υπηρεσία μας καταργήθηκε.


Τις πρώτες ημέρες χορήγησης του επιδόματος, οι δικαιούχοι που διαμένουν στα νησιά ή στην επαρχία εξυπηρετούνται καλύτερα μέσω ΕΛ.ΤΑ. Σε περίπτωση προσέλευσής τους στην Υπηρεσία μας, εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα.

Προκειμένου να μην δημιουργείται πρόβλημα στην υπηρεσία από τη μεγάλη προσέλευση των δικαιούχων ναυτικών κατοίκων επαρχίας, κατά τις πρώτες ημέρες χορήγησης του οικογενειακού επιδόματος, έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, οι δικαιούχοι της επαρχίας να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους (εφόσον είναι σωστά συμπληρωμένα) μέσω ΕΛ.ΤΑ πριν από την ημερομηνία έναρξης χορήγησης του επιδόματος (από Ιανουάριο έως Μάρτιο).

Τα δικαιολογητικά αυτά ελέγχονται και την πρώτη ημέρα έναρξης χορήγησης του οικογενειακού επιδόματος ταχυδρομούνται οι επιταγές. Με τον τρόπο αυτό οι δικαιούχοι της επαρχίας εξυπηρετούνται ταχύτερα χωρίς να ταλαιπωρούνται.

Για τη χορήγηση του επιδόματος πρέπει απαραίτητα να γνωρίζουμε τον Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ. που ανήκει και τον Α.Μ.Κ.Α του δικαιούχου.

Εάν στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από το δικαιούχο υπάρχουν διορθώσεις θα πρέπει αυτές να έχουν μονογραφηθεί
και σφραγιστεί από τον αρμόδιο υπάλληλο που τα εξέδωσε.


Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί το ποσό του επιδόματος να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό, πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της τράπεζας στην έντυπη αίτηση και να θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής του σε Δημόσια Αρχή.

Οι δικαιούχοι μπορούν να στέλνουν τα δικαιολογητικά τους είτε μέσω του Ταχυδρομείου, είτε μέσω των Λιμεναρχείων, είτε να τα καταθέτουν στα γραφεία του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών και η είσπραξη του επιδόματος μπορεί να γίνει με εξουσιοδότηση όταν ο δικαιούχος απουσιάζει ή για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται να προσέλθει στην Υπηρεσία μας. Οι εξουσιοδοτήσεις γίνονται και στην Υπηρεσία μας.

Στις βεβαιώσεις θαλάσσιας υπηρεσίας πρέπει να φαίνεται η ειδικότητα που ήταν ναυτολογημένος ο δικαιούχος.

Δεν πρέπει να βιάζονται οι δικαιούχοι να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους όταν η θαλάσσια υπηρεσία τους δεν είναι όλη περασμένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο ή όταν δεν την έχουν εξαγοράσει ολόκληρη, είτε ακόμα όταν δεν έχουν εξοφληθεί τα ναυτολόγια του πλοίου.