Φίλοι ναυτικοί, σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη χορήγηση του νέου οικογενειακού επιδόματος γίνεται μόνο ταχυδρομικά.

Αρχική > Επιδόματα > Απαιτούμενα δικαιολογητικά και έλεγχος > Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986

Στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 να αναγράφεται ότι:

Ο γάμος μου δεν έχει λυθεί, δεν βρίσκομαι σε διάσταση και το παιδί μου είναι εν ζωή και άγαμο.